กู้เงินซื้อรถ สินเชื่อเงินกู้ออกรถ

สินเชื่อ ในมุมมองรอบด้านของสินเชื่อ


สินเชื่อ คือคำที่สื่อความหมายของรูปแบบการกู้ยืมเงินวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง โดยมีฝ่ายให้กู้และผู้ขอกู้สินเชื่อด้วยความเชื่อใจกันระหว่างคน2ฝ่ายมีพันธะผูกพันกันด้วยสัญญากู้ยืมเป็นข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆในการทำสินเชื่อ ได้แก่ ระยะเวลาสินเชื่อ จำนวนผ่อนชำระค่างวดเป็นงวดๆ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อต่อปี มูลหนี้ที่ขอสินเชือรวมทั้งสิ้น เป็นต้น

ระยะเวลาของสินเชื่อจะจัดแบ่งออกเป็น


       1 สินเชื่อระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาผ่อนสินเชื่อมากกว่า 5ปี
       2 สินเชื่อระยะปานกลาง จะมีระยะเวลาผ่อนสินเชื่ออยู่ในช่วง2ปี ถึง5ปี
       3 สินเชื่อระยะสั้น ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาผ่อนสินเชื่อไม่เกิน1ปี

ในตลาดของสินเชื่อก็จะมีสินเชื่อที่ถูกเรียกันคุ้นหูคือ


   - สินเชื่อบ้าน หรือ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
   - สินเชื่อบุคคล Personal Loan
   - สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด
   - สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อSME
   - สินเชื่อรถยนต์ รถใหม่ป้ายแดง รถเก่ารถมือสอง
   - สินเชื่อเพื่อการศึกษา
   - สินเชื่อเกษตรกร
   - สินเชื่อเครื่องจักร
   - สินเชือO/D

แล้วจะขอสินเชื่อต่างๆได้ที่ไหนบ้างล่ะ คำตอบของคำถามนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆก็คือสถาบันการเงินที่มีสาขาใกล้ที่บ้าน ใกล้ที่ทำงานสามารถติดต่อสอบถามเงื่อนไขสินเชื่อต่างๆเบื้องต้นได้ตัวท่านเองหรืออาจจะสอบถามสินเชื่อต่างๆในช่องทางที่เรียก Call Center เพื่อสอบถามข้อมูลสินเชื่อเบื้องต้น

ส่วนในคำตอบที่ว่าขอสินเชื่อที่ไหนนั้นดีที่สุดต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล


          - บางก็ว่าขอให้สินเชื่ออนุมัติก็เป็นพอแล้วดีที่สุด
          - บางก็ว่าได้ดอกเบี้ยสินเชื่อเรทถูกที่นั้นแหล่ะดีที่สุด
          - บางก็ว่าได้วงเงินสินเชื่อมากที่สุดนั้นแหล่ะดีที่สุด;
          - บางก็ว่าสะดวกในการติดต่อสินเชื่อที่สุดนั่นแหล่ะดีที่สุด
          - บางก็ว่าคุยง่าย เข้าใจเราดี เจ้าหน้าสินเชื่อที่เป็นกันเองนั่นแหล่ะดีที่สุด
          - บางก็ว่ามีให้เลือกผ่อนสินเชื่อได้ยาวๆ นานๆนั่นแหล่ะดีที่สุด
          - บางก็ว่ามีช่องทางในการผ่อนชำระสินเชื่อหลากหลายช่องทางดีที่สุด

          โดยส่วนใหญ่ที่ยื่นขอสินเชื่อมักจะหลักทรัพย์เป็นประกัน ก็จะมีแต่สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินและสินเชื่อเพื่อการศึกษาที่จะไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ส่วนผู้ค้ำประกันในการขอสินเชื่อก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปได้อย่างราบรื่น

          ระยะเวลาในการยื่นขอสินเชื่อแต่ละประเภทข้างต้น มีระยะเวลาในการพิจารณาของสถาบันการเงินที่จะอนุมัติสินเชื่อช้า เร็วแตกต่างกันแต่ละประเภทสินเชื่อที่ขอ สินเชื่อบางตัวก็ใช้ระยะเวลา3-5วันทำการก็เรียบร้อย สินเชื่อบางตัวที่มีวงเงินในการขอสินเชื่อที่สูงอาจจะต้องใช้ระยะเวลาร่วมเดือนหรือมากกว่าเนื่องด้วยวงเงินสูงจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและใช้ความรอบคอบในการให้สินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยแต่ละสินเชื่อมีอัตราการเรียกเก็บแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสินเชื่อแต่ละผลิตภัณฑ์


          - สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นหนี้สูญก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงตาม
          - ระยะเวลาในผ่อนชำระสินเชื่อก็มีส่วนกำหนดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นได้ถ้าเลือกผ่อนสินเชื่อระยะเวลาที่ยาวกว่าปกติดอกเบี้ยจะถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็นต้น
          - สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการยื่นขอสินเชื่อดอกเบี้ยจะถูกกว่าสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่นสินเชื่อบัตรเครดิตดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นต้น

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อโดยส่วนใหญ่แล้วสินเชื่อทุกผลิตภัณฑ์จะมีความใกล้เคียงในด้านเอกสาร จะมีเอกสารหลักๆคือ


     1 บัตรประชาชน , บัตรข้าราชการ
     2 ทะเบียนบ้าน
     3 สมุดบัญชีเงินฝาก
     4 หนังสือรับรองวัถตุประสงค์จดทะเบียนบริษัท(กรณีขอสินเชื่อในนามนิติบุคคล)
     5 สลิปเงินเดือน หรือ ใบรับรองเงิน
     6 งบดุล ใบชำระภาษี(ถ้ามี)
     7 โฉลดที่ดินในกรณีขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย , สินเชื่อเกษตรกร , สินเชื่อO/D เป็นต้น
     8 เล่มทะเบียนรถยนต์ในกรณีขอสินเชื่อรถยนต์
     9 เอกสารทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)
    10 เอกสารใบสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องจักร (ถ้ามี)

          ขั้นตอนในการยื่นขอสินเชื่อโดยทั่วไปเริ่มต้นจากการหาข้อมูลสินเชื่อที่ต้องกับสถาบันการเงิน เตรียมเอกสารให้พร้อมในการยื่นขอสินเชื่อ เดินทางไปยังสถาบันการเงินเพื่อติดต่อขอยื่นสินเชื่อพร้อมกับหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วพบกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของทางสถาบันการเงินทำสัญญาเช่าซื้อเป็นข้อพันธะผูกพันหลังจากสินเชื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้วว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เมื่ออนุมัติเรียบร้อยก็จะได้รับสิ่งที่ต้องการจากสินเชื่อ เช่น เงินสด , บ้าน , ที่ดิน , คอนโด , รถยนต์ , จักรยานยนต์ , ทุนการศึกษา เป็นต้น


          ต้องการเลือกใช้สินเชื่อรถยนต์มือสอง ตัวเลือกที่ดีที่ไม่ควรพลาดในการติดต่อปรึกษาเรื่องสินเชื่อรถยนต์กับโบรกเกอร์สินเชื่อรถยนต์มือสอง www.five4cash.com ร่วมกันกำหนดโครงสร้าง ร่างความต้องการด้านสินเชื่อรถยนต์ด้วยเครดิตของตัวคุณเองกับfive4cashเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สินเชื่อรถพบความสมหวัง อนุมัติผ่านผ่อนชำระค่างวดสินเชื่อรถยนต์กับทางสถาบันการเงินโดยตรง อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์มือสองเป็นไปตามสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด ดอกเบี้ยรถต่ำสุด ดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถถูกที่สุด กำลังรอให้ท่านจับจอง

สินเชื่อรถยนต์กับfive4cashมีกรอบในการดูแลอย่างทั่วถึง ทุกเรื่อง ทุกสถานะเครดิต กรณีหนักๆ


            - จัดไฟแนนซ์รถเปลี่ยนเครื่อง รถวางเครื่อง ยื่นขอสินเชื่อรถผ่านfive4cashจัดได้แน่นอน
            - ขอสินเชื่อรถยนต์ปีต่ำ(1993 - 1999) ซึ่งหลายคนสงสัยว่ายังมีที่จัดไฟแนนซ์ได้อีกหรือ รถต้องสิบกว่าปียังรับอีกหรือ มายื่นขอสินเชื่อรถผ่านfive4cashการันตีได้ชัวร์ เรื่องยอดจัดค่อยว่ากันตามสภาพรถยนต์ ณ ปัจจุบัน
            - รถติดแก๊สได้ยอดสินเชื่อเท่ากับรถไม่ได้ติดแก๊ส ถ้าคุณนำรถไปติดแก๊สLPGหรือNGVแล้วยังไม่ได้แจ้งลงเล่ม ยื่นขอสินเชื่อผ่านfive4cashจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เรื่องยุ่งยากไว้ให้เป็นหน้าที่เราบริการให้
            - รถตู้ป้ายฟ้า รถตู้ป้ายฟ้าจดป้ายเหลือง รถตู้ป้ายเหลือง รถตู้วิ่งวิน หาช่องทางยื่นขอสินเชื่อรถตู้ได้น้อยช่องทาง five4cash ก็เป็นหนึ่งในช่องทางยื่นขอสินเชื่อรถตู้ผ่านfive4cashรับรองอาชีพ รับเงินสด ขับรถตู้จะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปในการขอสินเชื่อรถตู้
            - กู้เงินธนาคารออกรถมือสอง ขอเงินกู้ซื้อรถมือสองสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ความชัดเจนด้านอาชีพมาน้อยแต่มีความสามารถ มีกำลังผ่อนรถได้ไหวแต่ไม่ได้รับโอกาส five4cashยิบยื่นโอกาสทางสินเชือรถยนต์ให้ขอเพียงท่านมาติดต่อปรึกษากับเริ่มต้นที่จะก้าวแล้วท่านจะได้รับโอกาสทางสินเชื่อรถยนต์เป็นแน่แท้
            - ติดแบล็คลิสต์บัตรเครดิต เคยประนอมหนี้บัตรเครดิต เป็นหนี้บัตรเครดิตเคลียร์สถานะเรียบร้อยแล้ว ขอสินเชื่อรถยนต์ด้วยตนเองไม่เป็นดั่งหวังไว้พบกับทางตันไม่ได้รับโอกาสที่จะมีรถมือสองไว้ใช้งาน ติดต่อเราfive4cashร่วมกันหาทางออกให้ท่านที่ติดเครดิต ติดแบล็คลิสต์ได้รับโอกาสทางสินเชื่อรถยนต์ที่มีความเป็นไปได้ รอท่านที่กำลังหมดหวัง five4cashไม่ได้ให้ความหวัง แต่five4cashร่วมกันกับท่านสร้างโอกาสทางสินเชื่อรถยนต์เพิ่มมากขึ้น
            - เปลี่ยนไฟแนนซ์รถ ย้ายไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์รถที่กำลังผ่อนรถ มีความเป็นไปได้ทางด้านสินเชื่อรถยนต์ โปรดสละเวลาติดต่อปรึกษาสินเชื่อรถยนต์ที่ออฟฟิศfive4cashเท่านั้น ความเป็นไปได้ที่จะย้ายไฟแนนซ์รถไปที่แห่งใหม่ขอดูข้อมูลเป็น Case by Case
            - มีรถยนต์เป็นของตนเอง1คัน ต้องการนำเข้าไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อรถแลกเงินรถยังมีขับเพื่อที่จะได้เงินสดไปใช้เคลียร์หนี้บัตรเครดิต , ใช้เหตุจำเป็น , ใช้ลงทุนหรือใช้ในเหตุอื่นๆ ซึ่งเคยไปติดต่อด้วยตนเองแล้วไม่ผ่านสินเชื่อรถไม่อนุมัติ five4cashพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ได้สินเชื่อรถลุล่วงไปด้วยดี
            - เคยไหมตัวเราเองไม่เคยกู้อะไรเลย ประวัติเครดิตบโรขาวสะอาด แต่ให้ตายสิ ขอกู้เงินซื้อรถสักคันแต่ดันไม่ผ่านเพราะว่าตัวเราไม่มีประวัติเครดิตอะไร ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน Caseแบบนี้five4cashพบเจอบ่อยครั้ง ด้วยมุมมองfive4cashก็แก้ไขปัญหาของคุณได้ กู้ซื้อรถ กู้ออกรถได้แน่นอน ถ้าคุณมั่นใจfive4cashเดินทางมาติดต่อได้โดยตรง


ขั้นตอนสินเชื่อรถยนต์และเอกสารที่ต้องใช้

แผนที่เดินทางติดต่อ five4cash

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์มือสอง

โปรไฟล์ท่านที่เคยขอสินเชื่อรถยนต์และอนุมัติผ่าน five4cash


          five4cash โบรกเกอร์สินเชื่อรถยนต์มือสองเข้าใจถึงวัยทำงานที่ต้องใช้รถ ผู้ลงทุนที่ขาดสภาพคล่อง ต้องการขายกิจการด้วยสินเชื่อรถยนต์ โอนหนี้เข้าสินเชื่อรถยนต์ผ่อนทางเดียว ที่ติดขัดปัญหาเกิดความลำบากด้านสินเชื่อรถยนต์ five4cash พร้อมดูแล โดยเงื่อนไขต่างๆทางสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนดและผลการอนุมัตสินเชื่อรถยนต์ทางสถาบันการเงินเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ชี้แจงให้ทราบwww.five4cash.comไม่ใช่ผู้ที่ให้สินเชื่อรถยนต์

ติดต่อโบรกเกอร์สินเชื่อรถมือสองได้ทุกช่องทางการติดต่อ


ที่อยู่ อาคารSmile Place 1119 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ10400

FAX 02-6938850 ต่อ 103
FAX 02-6938851 ต่อ 105

E-mail : five4cash@hotmail.com

TEL : 089-0650905
TEL : 081-3547440

สามารถเดินทางเข้ามาติดต่อได้โดยตรงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะมาติดต่อในเวลาช่วงเย็น หรือ หัวค่ำหลังเลิกงาน โปรดโทรแจ้งเฟิร์มเวลา

โทรศัพท์ไม่ติด คู่สายไม่ว่าง ต้องการความชัดเจน เตรียมเอกสารตัวจริงให้พร้อม เดินมาติดต่อที่ออฟฟิศได้ทุกเวลา สินเชื่อกำลังรอคุณอยู่

 
สินเชื่อเงินกู้ซื้อรถมือสอง
สินเชื่อกู้เงินซื้อรถตู้
กู้ซื้อรถไม่ต้องค้ำประกัน
สินเชื่อรถยนต์ หน้าหลัก
ผลงานบริการสินเชื่อรถที่ผ่านมา
สมุดเยี่ยมชมสินเชื่อรถ
ดอกเบี้ยรถมือสองเบื้องต้น
จัดไฟแนนซ์รถ five4cash
รีไฟแนนซ์รถ five4cash
สินเชื่อรถมือสอง five4cash
สินเชื่อรถเปลี่ยนเครื่องยนต์
สินเชื่อรถแลกเงิน
กู้เงินออกรถ เงินกู้ซื้อรถ
ขั้นตอนและเอกสารสินเชื่อรถยนต์
โซนแบล็คลิสต์ ออกรถ