สินเชื่อรถมือ2 จัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ รถแลกเงิน
สินเชื่อรถ

จัดไฟแนนซ์รถ จัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง

รีไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง

สินเชื่อรถยนต์มือสอง ไฟแนนซ์รถมือสอง

สินเชื่อรถแลกเงิน รถยังมีขับ

สินเชื่อรถตู้ รถตู้ป้ายเหลือง

สินเชื่อรถกระบะ

สินเชื่อรถยนต์เปลี่ยนเครื่อง รถวางเครื่อง

ดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์มือสอง ดอกเบี้ยไฟแนนซ์

ขั้นตอน เอกสารประกอบสินเชื่อรถมือสอง

แผนที่ตั้งสินเชื่อรถ five4cash

ติดแบล็คลิสต์ รีไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อรถยนต์

เอกสารใช้จัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อรถ
      โบรกเกอร์สินเชื่อรถมือสอง five4cash รับเอกสารของท่านที่ยื่นขอสินเชื่อรถ จัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง  รีไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง สินเชื่อรถยนต์มือสอง สินเชื่อรถตู้ รถตู้ป้ายเหลือง สินเชื่อรถกระบะ สินเชื่อรถเปลี่ยนเครื่อง สินเชื่อรถวางเครื่อง กับทางไฟแนนซ์รถผ่านช่องทาง five4cash

      โดยfive4cashรับเอกสารจากท่านและส่งต่อให้ทางไฟแนนซ์รถหรือสถาบันการเงินเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติในการกู้ซื้อรถหรือขอสินเชื่อรถ ซึ่งสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขและอนุมัติสินเชื่อ ท่านสามารถติดต่อไฟแนนซ์รถหรือทางสถาบันการเงินได้ด้วยตนเอง ณ เบื้องต้น แต่ถ้าหากท่านต้องการพี่เลี้ยงด้านไฟแนนซ์รถกู้ซื้อรถหรือขอสินเชื่อรถแล้วล่ะก็ทางfive4cashก็ยินดี เรียนเชิญติดต่อที่ออฟฟิศ five4cash เท่านั้น ทางfive4cashงดติดต่อเรื่องไฟแนนซ์รถนอกออฟฟิศ ขอบคุณครับ

     รถเปลี่ยนเครื่องยนต์มาจากหลากหลายสาเหตุ เปลี่ยนเครื่องเพราะเครื่องเสีย, เปลี่ยนเครื่องเพราะมันเก่ามากแล้ว , เปลี่ยนเครื่องเพราะจะไปติดแก๊ส , เปลี่ยนเครื่องเพราะซื้อต่อมาจากเจ้าเดิม , เปลี่ยนเครื่องเพราะกระแสนิยม , เปลี่ยนเครื่องเพราะต้องการเครื่องยนต์ตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม การเปลี่ยนเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วสมควรที่จะต้องแจ้งลงเล่มทะเบียนรถยนต์ให้ถูกต้องเรียบร้อยที่กรมการขนส่งทางบก

ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนเครื่องที่กรมขนส่ง

1. นำรถยนต์คันที่เปลี่ยนเครื่องแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งลงเล่มทะเบียนให้ตรง และ ถูกต้อง ไปยังกรมการขนส่งในเขตพื้นที่แจ้งใช้รถยนต์

2.ติดต่อ ทำเรื่องแจ้งยกเลิกการใช้เครื่องยนต์เดิมก่อน ---> ติดต่อที่ งานทะเบียนและภาษีรถ ---> ติดต่อแผนตัดบัญชีและเครื่องยนต์ ---> ส่งต่อไปยังงานบัญชีเครื่องยนต์

3.ดำเนินการข้อ2 เสร็จ เท่ากับว่า แจ้งยกเลิกเครื่องยนต์เดิมเสร็จ ---> เจ้าหน้าที่จะให้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปเข้าช่องตรวจสภาพรถยนต์ ---> นำรถยนต์ไปตรวจสภาพ ---> รอรับผลการตรวจสภาพรถยนต์คันดังกล่าว (ผลจะมีผ่าน กับไม่ผ่าน ถ้าตรวจสภาพผ่านไม่ผ่านก็จะทำการแจ้งใช้เครื่องยนต์ใหม่ไม่ได้)

4.หลังจากผลการตรวจสภาพรถยนต์คันดังกล่าวผ่านแล้ว ---> กลับไปงานทะเบียนและภาษีรถ ---> เขียนคำขอ+ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบคู่มือจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ---> เจ้าหน้าที่จะทำการค้นทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าว(เช็กต้น) ---> เมื่อพอต้นแล้วจะทำการแก้ไขเล่มทะเบียนให้ตรงและถูกต้องตามคำขอ ---> ชำระเงิน ---> รับเล่มทะเบียนที่แจ้งเปลี่ยนเครื่องแล้ว ---> **ตรวจทานรายละเอียดในรายการที่แจ้งไว้ ---> ทุกอย่างแก้ไขถูกต้อง ก็เสร็จพิธี กลับบ้าน (ระยะเวลา ช้า-เร็ว ขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่ช่องตรวจสภาพ ปริมาณเรื่องที่ยื่น มากน้อย รวมรวบแล้วเสียเวลาขั้นต่ำต้องมี 2 ชม.ถึง5ชม.)

** สิ่งที่ต้องตรวจทานในเล่มทะเบียนที่แก้ไขเสร็จแล้ว
- ยี่ห้อ รุ่น แบบ เลขทะเบียน ปีจดทะเบียน
- เลขตัวถังรถยนต์
- เลขเครื่องยนต์ ความจุ ซีซี
- ชื่อ นามสกุล ผู้ถือกรรมสิทธิ์ และ ที่อยู่

เอกสารที่ต้องใช้การเปลี่ยนเครื่อง.

1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์คันดังกล่าว เซ็นต์รับรองสำเนา และ ลายเซ็นต์ต้องเซ็นต์เหมือนในเล่มทะเบียนรถยนต์
หากเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมลงนามรับรอง และประทับตราบริษัท และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
(ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ถ้ามี)

2.เล่มทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าว (ตัวจริง)

3.หลักฐาน การซื้อ ขาย เครื่องยนต์ ตัวจริง
- บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี
- หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์
- หนังสือขอแก้ไขชื่อ และที่อยู่ในบิลเงินสด, ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ในกรณีที่ชื่อในบิลไม่ตรงกับในเล่มทะเบียนรถยนต์
เอกสารที่ใช้เสริมในกรณีทำแทนผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์
4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมลายเซ็นต์ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้มอบ ต้องเซ็นต์ให้ถูกกับเล่มทะเบียนรถยนต์

5.สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบ เซ็นต์รับรองสำเนา

     รถเปลี่ยนเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ เมื่อเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปแล้วจะขอสินเชื่อรถเปลี่ยนเครื่องกับทางไฟแนนซ์มักจะไม่ได้รับโอกาส แต่ในบางช่วงเวลาที่ไฟแนนซ์รถต้องการตัวเลขบางครั้งสินเชื่อรถยนต์เปลี่ยนเครื่องก็ได้รับโอกาส จึงเกิดคำถามขึ้นในใจทำไมบางคนจึงขอสินเชื่อรถเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้ เราติดต่อเองไฟแนนซ์รถเองขอสินเชื่อรถเปลี่ยนเครื่องเค้าไม่รับ งง

     โบรกเกอร์สินเชื่อรถเปลี่ยนเครื่อง five4cash กับการขอสินเชื่อรถเปลี่ยนเครื่อง เป็นสิ่งที่เดินมาร่วมกันเลยก็ว่าได้ มีผู้คนติดต่อยื่นเอกสารขอสินเชื่อรถเปลี่ยนเครื่องที่ออฟฟิศ five4cash โดยสถาบันการเงินพิจารณาสินเชื่อรถเปลี่ยนเครื่องอนุมัติผ่านแล้วเป็นจำนวนหนึ่ง ถ้าคุณเป็นบุคคลที่ต้องเลือกใช้สินเชื่อรถยนต์เปลี่ยนเครื่องตัวจริงหลีกเลี่ยงไม่ได้ five4cashเป็นทางเลือกสำหรับสินเชื่อรถเปลี่ยนเครื่อง  โดยขอความร่วมมือติดต่อที่ออฟฟิศ five4cash โดยตรงด้วยตนเองเท่านั้น งดติดต่อนอกสถานที่
Vigo 1JZ ปี2005
รถตู้ซุปเปอร์คัตตอม ปี1996 เปลี่ยนเครื่อง 1KZ
Vovlo ปี1993 940GL เปลี่ยนเครื่อง 1JZ

วางเครื่องsr20 : เซฟิโร่ ปี2001 a31

Cefiro A31 ปี1992 วางเครื่อง RB20

Nissan S13 ปี 1996 วางเครื่องSR20


ช่องทางติดต่อสินเชื่อรถตู้ สินเชื่อรถเปลี่ยนเครื่อง กับโบรกเกอร์สินเชื่อรถ FIVE4CASH
081-3547440
089-0650905


fax : 02-6938850 ต่อ 103 / 02-6938851 ต่อ 105
E-mail:[email protected]