เช็คยอดจัดรถมือสองเบื้องต้น สูตรวิธีคิดคำนวณค่างวดรถมือสอง คำถามในใจยื่นขอสินเชื่อรถ ปฎิบัติตามเงื่อนไขธนาคาร
ลูกค้ามาจากต่างจังหวัด ลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อรถปีต่ำ92-95 ลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์รถปีต่ำ96-99 สินเชื่อรถตู้เปลี่ยนเครื่อง
สินเชื่อรถกระบะเปลี่ยนเครื่อง สินเชื่อรถสปอร์ต ไฟแนนซ์ไม่ผ่าน ไม่อนุมัติ สินเชื่อรถวงเงินสูง จัดเต็ม
สินเชื่อรถมือสอง

ปฎิบัติตามเงื่อนไขธนาคาร แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายตามผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์

โบรกเกอร์สินเชื่อรถยนต์five4cashสำหรับผู้ซื้อพบผู้ขาย ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองกันเองโดยใช้ช่องทางการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ผ่านFIVE4CASHด้วยเงื่อนไขของธนาคารเป็นผู้พิจารณาสินเชื่อรถและเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนามผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์คันที่ขอสินเชื่อรถมือสอง five4cashพร้อมที่จะดูแลการซื้อขายให้ปิดการขายรถและรับมอบรถระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ผู้ซื้อได้รับรถมือสองพร้อมผ่อนค่างวดรถ ส่วนผู้ขายปิดการขายได้รับเงินครบตามจำนวนที่ตกลงซื้อขายเป็นแคชเชียร์เช็คจากธนาคาร1ฉบับและเงินดาวน์รถจากผู้ซื้ออีก1จำนวน ด้วยระยะเวลาประมาณ5วันทำการถึง7วันทำการ(ในกรณีเอกสารครบสมบูรณ์)

กรณี ผู้ยื่นขอสินเชื่อเครดิตปกติ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้ความร่วมมือและให้ความเชื่อมั่นใน Five4cash ดำเนินการให้ ไม่เกิน 5 วันทำการ สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองสำเร็จสมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมายและเงื่อนไขธนาคาร

A.ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์พร้อมรถยนต์พร้อมเล่มทะเบียนรถยนต์ + ผู้ติดต่อซื้อ(ผู้กู้)+ผู้กู้ร่วมถ้ามี(ญาติ พี่น้อง ภรรยา สามี) + ผู้ค้ำประกันให้ผู้กู้   ผู้ซื้อหรือผู้ที่ยื่นกู้ เซ็นต์สัญญากับเจ้าหน้าธนาคาร

ผู้ขาย นำรถยนต์มาให้เจ้าหน้าธนาคารถ่ายรูปสภาพรถยนต์ปัจจุบัน พร้อมตรวจสอบเลขรหัสเครื่อง รหัสตัวถังรถยนต์ว่าตรงกับเล่มทะเบียนหรือไม่

***  ในขั้นตอนนี้ แล้วแต่ดุลพินิจทางผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถยนต์ จะมอบเล่มทะเบียนให้กับทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร ณ ขั้นตอนนี้ แล้วแต่ดุลพินิจ

B.ระยะเวลาทราบผลอนุมัติ

สำหรับผู้กู้ ที่เครดิตปกติ ที่พักอาศัยชัดเจนไม่ได้เช่าอยู่ ผลอนุมัติ ไม่เกิน 3 วันทำการ

สำหรับผู้กู้ ที่ติดประวัติเครดิตบูโร BL ประนอมหนี้ ผลอนุมัติอยู่ในระยะ 5 30 วันทำการ อยู่ที่ประวัติแต่ละบุคคลที่ยื่นกู้

C.หลังทราบผลอนุมัติผ่าน โดยเจ้าหน้าที่ทางธนาคารแจ้งให้ทราบผ่าน Five4cashไปยังผู้กู้ เจ้าหน้าที่

ทางธนาคาร จะทำชุดโอนเข้าทางธนาคารนั้นๆที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้โอน และหรือ ธนาคารที่ยื่นขอสินเชื่อนั้นๆ เป็นผู้รับโอน

******  ในขั้นตอนนี้ทางผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงประกอบกับชุดโอนเข้าทางธนาคารที่ยืนขอสินเชื่อพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้ Five4cash ดำเนินการแทน

D.นัดตรวจสภาพรถยนต์ Five4cash เป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์คันที่ยื่นสินเชื่อ ทราบวันเวลา เพื่อได้รับตรวจสภาพรถยนต์จากเจ้าหน้าที่ขนส่งและเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารที่ยื่นขอสินเชื่อ หลังจากทราบผลอนุมัติผ่านและเจ้าหน้าธนาคารทำชุดโอนเข้าเสร็จเรียบร้อย

E.หลังทำการโอนเสร็จ ธนาคารจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ ผู้ยื่นสินเชื่อจะเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าว

ตัวอย่าง สำเนาที่โอนเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว


F.ผู้ถือกรรมสิทธิ เป็นผู้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ Five4cash เป็นผู้ส่งมอบเล่มทะเบียนที่ทำการโอนเข้าธนาคารที่ยื่นขอสินเชื่อและทำเรื่องเบิกแคชเชียร์เช็ค และหรือ รับแคชเชียร์เช็คจากทางธนาคารที่ยื่นขอสินเชื่อสั่งจ่ายในนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ล่าสุด

ตัวอย่าง แคชเชียร์เช็คธนาคารที่ยื่นขอสินเชื่อสั่งจ่ายในนามผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์คันดังกล่าว (ธนชาต)ปลายทาง

- ผู้กู้(ผู้ยื่นขอสินเชื่อ) ได้รับรถยนต์ และ Five4cash ช่วยดูแลในเรื่องการทำสัญญาซื้อขายรถยนต์มือสอง

- ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ได้รับแคชเชียร์เช็คธนาคารที่ยื่นขอสินเชื่อสั่งจ่ายในนามผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์คันดังกล่าวล่าสุด

และทำสัญญาซื้อขายกับผู้ติดต่อซื้อ และปล่อยรถยนต์ให้ผู้ติดต่อซื้อ

FIVE4CASH ทำตามเงื่อนไขธนาคารเป็นผู้กำหนด

กลับหน้าหลักสินเชื่อรถยนต์
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์มือสอง
ขั้นตอนและเอกสารไฟแนนซ์รถมือสอง